O trudnej sztuce tworzenia samego siebie

O trudnej sztuce tworzenia samego siebie - Maria Dudzikowa Ble ble ble. Nuda.