Auto da fé

Auto da fé - Elias Canetti, Edyta Sicińska Kafkowska w klimacie opowieść o ludzkich duchowych pokurczach. Powieść wielowymiarowa, bardzo projekcyjna. Ujrzałam w niej opowieść o ludziach pozbawionych duszy. Mamy zatem osoby, które mogą symbolizować: Intelekt, Siłę, Instynkt, Kompensację, Bezmyślne Prawo, Handel itd. Pesymistyczne przesłanie zdaje się sugerować, że niemożliwe jest porozumienie międzyludzkie, miłość czy bezinteresowność, a ludzie - nawet połączeni przez chwilę wspólnym celem - nigdy nie rozumieją innych, a nawet siebie. Genialnie okrutna książka, z radością wychynęłam z niej po zamknięciu okładki tuż po ostatniej stronie i zaczerpnęłam tlenu. Jak mądrze nie być geniuszem!